Student office

Room A334, Ekonomikum (floor 3)Kyrkogårdsgatan 10
Postal address: Box 513, 751 20 Uppsala
Opening hours: Monday, Tuesday 12.00-14.00, and Wednesday, Thursday 10.00-12.00.
Tel. 018 471 10 10, 018 471 10 11
E-mail:
sophie.skogehall@im.uu.se
klara.runesson@im.uu.se

Statistics Consulting

The Department of Statistics offers help and consulting within the field of statistics. There is no fee for researchers and PhD students from the Faculty of Social Sciences. Contact:  Fan.Yang@statistics.uu.se

The Department of Statistics is a member of

The Swedish Statistical Society is a nonprofit organization for friends of statistics - statisticians, other users of statistics, and people with a general interest in statistics. The organization has approximately 1 000 individual  members and  25 corporate/department  members.

Welcome to Department of Statistics

This site presents information on education and research in statistics at Uppsala University. The department has about 20 employees, of which approximately 10 are doctoral students.

Teaching in undergraduate education is conducted primarily in the subject statistics, but the department participates in various undergraduate programs (in economics, in social sciences, in pol.kand program, in community planning program and the program of cultural and social analysis). The department also participates in the master's programs in social sciences and economics and is pursuing our own master's program in statistics. 

Statistics consultancy service

All students writing an undergraduate or master thesis at the Faculty of Social Sciences that need help with statistics in their thesis are offered consultancy, free of charge.

The student’s first contact with the consultancy service will be in a 15 minute long meeting. This meeting is to be booked in advance and will serve as a preparation for longer, more detailed discussions around the student’s questions. In some cases the questions may be fully answered during this short meeting.

Students that come to the statistics consultancy service must be well prepared, in order to make the first meeting efficient even though it will only be 15 minutes long. They will have thought through their problems and upcoming analyses and be prepared of which questions we will ask.

Questions to prepare for the meeting

Book meeting

Bra arbetsmarknad för statistiker

Enligt flera undersökningar och rapporter ser det mycket ljust ut på arbetsmarknaden för statistiker, både nyutexaminerade och erfarna.

Enligt den årliga sammanställning som görs på LinkedIn vad det gäller efterfrågade kompentenser har man funnit att det som efterfrågats mest, dvs den "hetaste" kompetensen, är att kunna arbeta med och analysera statistiska datamaterial.

I den senaste SACO-rapporten kan man bl a läsa följande: "Matematikers och statistikers kompetens är efterfrågad, och det är idag lätt att få jobb. Kompetensen efterfrågas inom allt fler branscher och områden i takt med att de matematiska modellerna och applikationerna blivit alltmer komplexa. Hälften av yrkeskåren är över 50 år, och vi kan förvänta oss en hel del pensionsavgångar de närmaste åren. Samtidigt kommer få nyexaminerade ut på arbetsmarknaden. Prognosen är att det kommer vara liten konkurrens om jobben för både nyexaminerade och erfarna även om fem år."

News

The International Year of Statistics (Statistics2013)

The International Year of Statistics ("Statistics2013") is a worldwide celebration and recognition of the contributions of statistical science. Through the combined energies of organizations worldwide, Statistics2013 will promote the importance of Statistics to the broader scientific community, business and government data users, the media, policy makers, employers, students, and the general public.

Upcoming seminars

NEXT SEMINAR: Wed, Oct 03 2018; 10:15 - 12:00

DAN HEDLIN, Department of Statistics, Stockholm University

Nonresponse in sample surveys

Ekonomikum, Room F332

For a list of upcoming seminars, check Research-Seminars.