Studerandeexpeditionen

Rum A334, Ekonomikum (plan 3)
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress: Box 513, 751 20 Uppsala
Öppettider: Måndag och tisdag 12.00-14.00 samt onsdag och torsdag 10.00-12.00.
Tel. 018 471 10 10, 018 471 10 11
E-post:
sophie.skogehall@im.uu.se
klara.runesson@im.uu.se

Konsultverksamhet

Statistiska institutionen tillhandahåller hjälp och rådgivning inom det statistiska området. För forskare och doktorander inom den samhällsvetenskapliga fakulteten är verksamheten avgiftsfri. Kontaktperson är Fan Yang Wallentin. Mer information kan fås via  Fan.Yang@statistik.uu.se 

Statistiska institutionen är medlem i

Svenska statistikfrämjandet är en ideell förening för statistikens vänner – statistiker, statistikanvändare och personer med allmänt intresse för statistik. Föreningen har ca 1 000 enskilda medlemmar och 25 företags-/institutionsmedlemmar.

Välkommen till Statistiska institutionen

På denna webbplats presenteras information angående utbildning och forskning i statistik vid Uppsala universitet. Institutionen har ca 20 anställda, av vilka ungefär 10 är doktorander.

Undervisning på grundutbildningen bedrivs främst i ämnet statistik, men institutionen deltar i ekonomprogrammet, i samhällsvetarprogrammet, i pol.kand-programmet, i samhällsplanerarprogrammet och i programmet för kultur och samhällsanalys. Insitutionen deltar också i masterprogrammen för samhällsvetenskap och nationalekonomi samt bedriver ett masterprogram i statistik.

Aktuell Studentinformation

Viktiga datum för anmälan till kurser och program

Uppsala universitets hemsida hittar du viktiga datum för anmälan till kurser och program.

antagning.se hittar du förutom viktiga datum även information om tillvägagångssätt för antagning.

För att behålla din plats måste du registrera dig på de kurser du har antagits till. På antagningsbesked 2 hittar du information om hur du registrerar dig.

Vid frågor, kontakta Sophie Skogehall eller Klara Runesson vid studerandeexpeditionen, rum A334 Ekonomikum. Öppettider: måndag och tisdag 12.00-14.00 samt onsdag och torsdag 10.00-12.00.

Statistikhjälpen

Alla studenter som skriver kandidat- eller masteruppsats vid Samhällsvetenskapliga fakulteten erbjuds kostnadsfri rådgivning angående statistiken i uppsatsen.

Studentens första kontakt med Statistikhjälpen sker i form av ett möte på 15 minuter som är bokningsbart och som ska tjäna som förberedelse inför längre, detaljerade diskussioner om studentens frågor. I vissa fall kan frågorna eventuellt redan bli besvarade under detta korta möte.

Studenter som kommer till Statistikhjälpen ska vara förberedda så att det första mötet kan vara effektivt trots att det endast är 15 minuter. De ska på förhand ha tänkt genom sina problem och tilltänkta analyser och vara förberedda på vilken sorts frågor vi kommer att ställa.

Frågor att föreberda inför mötet

Boka tid

Bra arbetsmarknad för statistiker

Enligt flera undersökningar och rapporter ser det mycket ljust ut på arbetsmarknaden för statistiker, både nyutexaminerade och erfarna.

Enligt den årliga sammanställning som görs på LinkedIn vad det gäller efterfrågade kompentenser har man funnit att det som efterfrågats mest, dvs den "hetaste" kompetensen, är att kunna arbeta med och analysera statistiska datamaterial.

I den senaste SACO-rapporten kan man bl a läsa följande: "Matematikers och statistikers kompetens är efterfrågad, och det är idag lätt att få jobb. Kompetensen efterfrågas inom allt fler branscher och områden i takt med att de matematiska modellerna och applikationerna blivit alltmer komplexa. Hälften av yrkeskåren är över 50 år, och vi kan förvänta oss en hel del pensionsavgångar de närmaste åren. Samtidigt kommer få nyexaminerade ut på arbetsmarknaden. Prognosen är att det kommer vara liten konkurrens om jobben för både nyexaminerade och erfarna även om fem år."

Aktuellt

The American Statistical Association (ASA)

har lanserat en sajt som de kallar ”This is Statistics” thisisstatistics.org för att öka medvetenheten om de många och intressanta karriärmöjligheterna världen över. Sajten riktar sig till studenter, föräldrar och utbildare. Eller för alla som vill lära sig mer om vad statistik är! 

Kommande seminarier

NÄSTA SEMINARIUM: Ons, Okt 24, 2018; 10.15 - 12.00

NIKOLAOS KOURENTZES, Lancaster universitet, UK

A couple of moments for forecast selection and combination

Ekonomikum, Rum H317

En fullständig lista över kommande seminarier vid Statistiska institutionen finns under Forskning-Seminarier.