Studerandeexpeditionen

Rum A334, Ekonomikum (plan 3)
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress: Box 513, 751 20 Uppsala
Öppettider: Måndag och tisdag 12.00-14.00 samt onsdag och torsdag 10.00-12.00.
Tel. 018 471 10 10, 018 471 10 11
E-post:
alk@im.uu.se
sophie.skogehall@im.uu.se

Konsultverksamhet

Statistiska institutionen tillhandahåller hjälp och rådgivning inom det statistiska området. För forskare och doktorander inom den samhällsvetenskapliga fakulteten är verksamheten avgiftsfri. Kontaktperson är Fan Yang Wallentin. Mer information kan fås via  Fan.Yang@statistik.uu.se 

Statistiska institutionen är medlem i

Svenska statistikfrämjandet är en ideell förening för statistikens vänner – statistiker, statistikanvändare och personer med allmänt intresse för statistik. Föreningen har ca 1 000 enskilda medlemmar och 25 företags-/institutionsmedlemmar.

Välkommen till Statistiska institutionen

På denna webbplats presenteras information angående utbildning och forskning i statistik vid Uppsala universitet. Institutionen har ca 20 anställda, av vilka ungefär 10 är doktorander.

Undervisning på grundutbildningen bedrivs främst i ämnet statistik, men institutionen deltar i ekonomprogrammet, i samhällsvetarprogrammet, i pol.kand-programmet, i samhällsplanerarprogrammet och i programmet för kultur och samhällsanalys. Insitutionen deltar också i masterprogrammen för samhällsvetenskap och nationalekonomi samt bedriver ett masterprogram i statistik.

Aktuell Studentinformation

Viktiga datum för anmälan till kurser och program

Uppsala universitets hemsida hittar du viktiga datum för anmälan till kurser och program.

antagning.se hittar du förutom viktiga datum även information om tillvägagångssätt för antagning.

För att behålla din plats måste du registrera dig på de kurser du har antagits till. På antagningsbesked 2 hittar du information om hur du registrerar dig.

Vid frågor, kontakta Anna-Lena Kåberg eller Sophie Skogehall vid studerandeexpeditionen, rum A334 Ekonomikum. Öppettider: måndag och tisdag 12.00-14.00 samt onsdag och torsdag 10.00-12.00.

Statistikhjälpen

Alla studenter som skriver kandidat- eller masteruppsats vid Samhällsvetenskapliga fakulteten erbjuds kostnadsfri rådgivning angående statistiken i uppsatsen.

Studentens första kontakt med Statistikhjälpen sker i form av ett möte på 15 minuter som är bokningsbart och som ska tjäna som förberedelse inför längre, detaljerade diskussioner om studentens frågor. I vissa fall kan frågorna eventuellt redan bli besvarade under detta korta möte.

Studenter som kommer till Statistikhjälpen ska vara förberedda så att det första mötet kan vara effektivt trots att det endast är 15 minuter. De ska på förhand ha tänkt genom sina problem och tilltänkta analyser och vara förberedda på vilken sorts frågor vi kommer att ställa.

Frågor att föreberda inför mötet

Boka tid

Statistiska institutionen söker två doktorander

Mer utförlig information finns i länken nedan.

Doktorandplatser i statistik

Måns Thulin tilldelas Cramérpriset 2015

Cramérpriset utdelas årligen till en person som har disputerat i statistik eller matematisk statistik under det gångna året. Juryns motivering lyder:

2015 års Cramérpris har tilldelats Måns Thulin som disputerade i matematisk statistik vid Uppsala universitet. Måns Thulin har både en djup och bred kunskap inom ämnet och visar detta på flera sätt. I sin avhandling ‘On Confidence Intervals and Two-Sided Hypothesis Testing’ har Måns Thulin visat en mycket hög vetenskaplig kvalitet med fem publicerade artiklar under eget namn samt ett manuskript. Utöver den välarbetade avhandlingen har Måns Thulin även visat upp en bred kunskap inom ämnet genom ytterligare fyra publikationer varav två inom tillämpningsområden.

Bra arbetsmarknad för statistiker

Enligt flera undersökningar och rapporter ser det mycket ljust ut på arbetsmarknaden för statistiker, både nyutexaminerade och erfarna.

Enligt den årliga sammanställning som görs på LinkedIn vad det gäller efterfrågade kompentenser har man funnit att det som efterfrågats mest, dvs den "hetaste" kompetensen, är att kunna arbeta med och analysera statistiska datamaterial.

I den senaste SACO-rapporten kan man bl a läsa följande: "Matematikers och statistikers kompetens är efterfrågad, och det är idag lätt att få jobb. Kompetensen efterfrågas inom allt fler branscher och områden i takt med att de matematiska modellerna och applikationerna blivit alltmer komplexa. Hälften av yrkeskåren är över 50 år, och vi kan förvänta oss en hel del pensionsavgångar de närmaste åren. Samtidigt kommer få nyexaminerade ut på arbetsmarknaden. Prognosen är att det kommer vara liten konkurrens om jobben för både nyexaminerade och erfarna även om fem år."

Aktuellt

Terminens lärare utsedd av Uppsalaekonomerna

Uppsalaekonomerna har utsett universitetslektor Thommy Perlinger till terminens lärare HT15, med motiveringen: Har med en insats utöver det vanliga, genom mycket pedagogisk och innehållsrik undervisning, förmedlat kunskap som väckt engagemang och motiverat studenter till att prestera sitt yttersta.

Kinabesök


En delegation från Statistiska institutionen besökte under april tre av institutionens  samarbetsuniversitet i Kina. Här tillsammans med bla Rektor för Tianjin University of Finance and Economics.

The American Statistical Association (ASA)

har lanserat en sajt som de kallar ”This is Statistics” thisisstatistics.org för att öka medvetenheten om de många och intressanta karriärmöjligheterna världen över. Sajten riktar sig till studenter, föräldrar och utbildare. Eller för alla som vill lära sig mer om vad statistik är!

Jubeldoktor vid Statistiska institutionen

Onsdagen den 28 maj 2014 promoverades Karl Gustav Jöreskog till Jubeldoktor vid Statistiska institutionen.  

Kommande seminarier

Vi återkommer med seminarier fär ht 2016 !!!

En fullständig lista över kommande seminarier vid Statistiska institutionen finns under Forskning-Seminarier.