Nedlagda kurser

När en kurs där examinationen sker genom skriftlig tentamen läggs ned ges möjlighet att göra uppsamlingsexamination. Detta erbjuds vid tre tillfällen fördelade på tre separata terminer. För information om vilka kurser där uppsamlingsexamination erbjuds, samt information om examination, kontakta studerandeexpeditionen.