Masterutbildning

Studenter på föreläsning

Masterutbildningen i statistik vid Uppsala universitet ger en solid grund i statistisk teori samt fördjupning inom områden såsom ekonometri, kausal inferens, psykometri och biostatistik. Detta ger mycket goda färdigheter att kritiskt analysera och tolka data från olika tillämpningsområden. Studenter med examen från masterutbildningen i statistik är väl förberedda för arbeten både inom privat och offentlig verksamhet samt för fortsatta studier inom forskarutbildning. Utöver kurser på vårt eget masterprogram så ger vi även kurser inom masterprogrammet för samhällsvetenskap.

För frågor om studier i statistik, upplägget av våra kurser samt råd vid kursval och behörighetsbedömningar vänder du till studievägledningen,

Masterprogram i statistik, mer information och anmälan.

Alumner mycket positiva till masterutbildningen i statistik

Kurser på masterprogram i statistik

För varje kurs finns en kursplan. I kursplanen finns bestämmelser om kursens behörighetskrav, mål och innehåll och för hur undervisning och examination ska gå till. Den fastställs av den fakultet eller institution som ger kursen och kan ändras från termin till termin. I anslutning till kursplanen finns en litteraturlista med den litteratur som ska användas på kursen.

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Magisteruppsats

Det finns även möjlighet att ta en ettårig master. I så fall skrivs en magisteruppsats värd 15 hp den andra terminen.

Magisteruppsats i statistik (15 hp)

Alumner mycket positiva till masterutbildningen i statistik

En alumnenkät skickades till alla kandidater från masterprogrammet i statistik vid Uppsala universitet, där respondenterna fick frågor om de färdigheter de lärde sig på programmet mot bakgrund av deras arbetsmarknadserfarenhet samt information om deras tidigare och nuvarande jobb.

Respondenterna i undersökningen var överväldigande positiva och 98% uppgav att de var glada att de hade studerat på masterprogrammet i statistik. Arbetsmarknadsutsikterna för studenter från programmet är mycket ljusa. De flesta respondenter rapporterade en sömlös övergång till arbetsmarknaden, där en majoritet fick sitt första jobb innan de avslutade programmet och 95% hade jobb inom fem månader efter examen.

Senast uppdaterad: 2022-03-30