Masterutbildning

Studenter på föreläsning

Masterutbildningen i statistik vid Uppsala universitet ger en solid grund i statistisk teori samt fördjupning inom områden såsom ekonometri, kausal inferens, psykometri och biostatistik. Detta ger mycket goda färdigheter att kritiskt analysera och tolka data från olika tillämpningsområden. Studenter med examen från masterubildningen i statistik är väl förberedda för arbeten både inom privat och offentlig verksamhet samt för fortsatta studier inom forskarutbildning. Utöver kurser på vårt eget masterprogram så ger vi även kurser inom masterprogrammet för samhällsvetenskap.

Generell information för dig som student har vi samlat på en egen sida. För allmän kursinformation, beställning av studieintyg och information om omregistrering vänder du dig till studerandeexpeditionen. För frågor om studier i statistik, upplägget av våra kurser samt råd vid kursval och behörighetsbedömningar vänder du till studievägledningen,

Alumner mycket positiva till masterutbildningen i statistik

Kurser på masternivå

Termin 1

Linjär algebra med inriktning mot statistik (7,5 hp)
Statistisk programmering med hjälp av R (7,5 hp)
Sannolikhetslära (7,5 hp)
Generaliserade linjära modeller (7,5 hp)

Termin 2

Inferens (7,5 hp)
Avancerad ekonometri (7,5 hp)
Kausal inferens (7,5 hp)
Strukturella ekvationsmodeller (7,5 hp)

Termin 3

Multivariat statistisk teori och metodik (7,5 hp)
Tidsserieekonometri (7,5 hp) 
Analys av kategoridata (7,5 hp)
Finansiell ekonometri (7,5 hp)
Maskininlärning, big data och artificiell intelligens (7,5 hp)

Termin 4

Masteruppsats i statistik (30 hp)

Magisteruppsats

Det finns även möjlighet att ta en ett-årig master. I så fall skrivs en magisteruppsats värd 15 hp den andra terminen.

Magisteruppsats i statistik (15 hp)

Kurser inom andra masterprogram

Kvantitativa metoder (Masterprogrammet för samhällsvetenskap, 7,5 hp)

Alumner mycket positiva till masterutbildningen i statistik

En alumnenkät skickades till alla kandidater från masterprogrammet i statistik vid Uppsala universitet, där respondenterna fick frågor om de färdigheter de lärde sig på programmet mot bakgrund av deras arbetsmarknadserfarenhet samt information om deras tidigare och nuvarande jobb.

Respondenterna i undersökningen var överväldigande positiva och 98% uppgav att de var glada att de hade studerat på masterprogrammet i statistik. Arbetsmarknadsutsikterna för studenter från programmet är mycket ljusa. De flesta respondenter rapporterade en sömlös övergång till arbetsmarknaden, där en majoritet fick sitt första jobb innan de avslutade programmet och 95% hade jobb inom fem månader efter examen.

Senast uppdaterad: 2021-03-29