Grundutbildning

Student på föreläsning

Statistik kan läsas som huvudämne inom Ekonomie kandidatprogrammet, Politices kandidatprogrammet och Samhällsvetarprogrammet. Vi ger även kurser speciellt för Samhällsplanerarprogrammet, Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys och Kandidatprogrammet i företagsekonomi på Campus Gotland. Utöver det kan våra kurser på A-, B- och C-nivå läsas som fristående kurser.

Generell information för dig som student har vi samlat på en egen sida. För allmän kursinformation, beställning av studieintyg och information om omregistrering vänder du dig till studerandeexpeditionen. För frågor om studier i statistik, upplägget av våra kurser samt råd vid kursval och behörighetsbedömningar vänder du till studievägledningen,

Kurser på grundnivå

För varje kurs finns en kursplan. I kursplanen finns information kursens behörighetskrav, mål och innehåll och för hur undervisning och examination ska gå till. Den fastställs av den fakultet eller institution som ger kursen och kan ändras från termin till termin. I anslutning till kursplanen finns det en litteraturlista med den litteratur som ska användas på kursen.

Statistik A

Statistik B

Statistik C

Övriga kurser inom program

Senast uppdaterad: 2022-03-30