Lovisa Vildö jobbar som projektledare på Research Institutes of Sweden

Lovisa Vildö började studera politices kandidatprogram i Uppsala. Det var inom ramen för det programmet som hon tog sin första statistikkurs. Hon hade svårt för att välja ett huvudområde så det slutade med att hon tog en kandidatexamen i både utvecklingsstudier och statistik. Därefter fortsatte Lovisa med masterstudier i statsvetenskap och statistik och tog examen 2017.

Lovisa Vildö. FotoVar jobbar du idag och som vad? Hur ser en vanlig arbetsdag/arbetsvecka ut?

Idag arbetar jag som projektledare på RISE (Research Institutes of Sweden) inom Social and Health Impact Center – ett nationellt kunskapscenter för att öka samhällets förmåga att utforma, testa och mäta proaktiva och preventiva välfärdslösningar.

Mitt jobb är väldigt varierande, vilket gör att det är svårt att beskriva en typisk arbetsvecka. Under en vecka hinner jag coacha civilsamhällsaktörer i hur de ska stärka sin förmåga att skapa långsiktig förändring, utveckla förebyggande arbetssätt för att socialtjänsten bättre ska kunna hjälpa barn och unga i riskzonen för kriminalitet och genomföra samtal för att inspirera till bättre styrning och ledning i Sverige.

Vilket var ditt första jobb efter examen?

Mitt första jobb var som analytiker på Kairos Future – ett företag som arbetar med strategiutveckling och framtidsanalys.

Hur har din utbildning i statistik vid Uppsala universitet hjälpt dig i din karriär?

Det främsta och viktigaste bidraget handlar om att utbildningen har utvecklat mitt kritiska och logiska tänkande samtidigt som jag blivit stärkt i min uppfattning att jag klarar av att lösa komplicerade problem. Jag arbetar på ett forskningsinstitut där vi utvecklar metoder för att mäta svårfångade värden inom olika områden. Då krävs det att man enkelt kan sätta sig in i olika forskningsfält och se vilka för- och nackdelar det finns med befintliga metoder samtidigt som du har mod att utmana dem och testa nytt.

Varför valde du att läsa statistik vid Uppsala universitet?

Att det blev just statistik vid Uppsala universitet var faktiskt nästan en slump. Jag sökte till politices kandidatprogram i Uppsala för det ansågs vara det bästa polkand-programmet i Sverige. Väl där var statistik en obligatorisk kurs och jag insåg relativt fort att jag tyckte att statistik var både roligt och användbart vilket ledde till att jag bestämde mig för att läsa fler statistikkurser.

Vilket är ditt bästa minne från din tid vid Uppsala universitet?

Oj, vilken svår fråga! Tiden vid Uppsala universitet var så otroligt rolig och lärorik att jag omöjligt kan välja ett minne – vilket kanske inte är så konstigt, då jag ändå studerade i sju års tid.

Vilka råd vill du ge nuvarande och framtida studenter i statistik?

Ge inte upp! Statistik är ett stundtals svårt och utmanande ämne, men samtidigt så givande när polletten väl trillar ner.

Senast uppdaterad: 2022-03-21