Bolin Wu arbetar som biostatistiker vid Karolinska Institutet

Bolin Wu avslutade sin kandidatexamen i statistik (finansiell ekonometri och försäkringsteknisk vetenskapsorientering) vid Tianjin University of Finance and Economics i Kina. Därefter kom han till Uppsala för att läsa masterprogrammet i statistik.

Bolin Wu. Foto.Var jobbar du idag och som vad? Hur ser en vanlig arbetsdag/arbetsvecka ut?

Jag jobbar som biostatistiker vid Karolinska Institutet. En vanlig dag hjälper jag mina kollegor med dataharmonisering och gör statistiska analyser på explorativa data.

Vilket var ditt första jobb efter examen?

Jag började arbeta i oktober 2021 så jobbet som biostatistiker är mitt första arbete.

Hur har din utbildning i statistik vid Uppsala universitet hjälpt dig i din karriär?

Den har hjälpt mig i stor utsträckning. Jag har stor nytta av de R-programmeringskunskaper som jag utvecklade under mina masterstudier och kunskap om multivariat analys, generaliserade linjära modeller och strukturella ekvationsmodeller är mycket användbara i mitt jobb.

Varför valde du att läsa statistik vid Uppsala universitet?

Jag valde att studera vid Uppsala universitet eftersom jag var utbytesstudent redan 2017 och jag älskade studieatmosfären här på Statistiska institutionen. Relationen mellan lärare och studenter fick mig att känna mig bekväm, speciellt när jag hade några frågor; och lärarna var alltid välkomnande.

Vilket är ditt bästa minne från din tid vid Uppsala universitet?

Tiden när man arbetar tillsammans med klasskamrater som grupp.

Vilka råd vill du ge nuvarande och framtida studenter i statistik?

För en internationell studenter skulle jag föreslå att du som vill stanna i Sverige för att arbeta utforskar vad du vill göra i framtiden.

Statistik kan tillämpas på många områden. Är du intresserad av arbeten inom finans, forskning, internetföretag eller något annat? Vissa fält kräver akademiker med starka programmeringskunskaper, vissa kräver en bra matematikgrund etc.

Med ett tydligt mål så kan du använda din tid smartare och få ett bra utfall. Om det är svårt att komma på vad du vill är det också bra att ta reda på vad du inte vill göra. Dessutom är det bra att vara öppen. I Sverige finns det många möjligheter att komma i kontakt med människor från olika kulturella bakgrunder.

Senast uppdaterad: 2022-03-21