Utbildning inom statistik

Studenter på föreläsning

Vi utbildar studenter inom alla nivåer: grundnivå, avancerad nivå (masterprogram i statistik och dataanalys) och forskarnivå. På grundnivå kan man läsa statistik som huvudämne inom ekonomprogrammet, politices kandidatprogrammet och samhällsvetarprogrammet. Vi ger även statistikkurser inom ramen för ett flertal andra program och man kan även läsa fristående kurser hos oss. På avancerad nivå har vi vårt eget tvååriga masterprogram. Vi utbildar även forskare i statistik inom vår forskarutbildning.

Utöver detta så tillhandahåller vi även kostnadsfri rådgivning för alla studenter som skriver kandidat- eller masteruppsats vid Samhällsvetenskapliga fakulteten angående statistiken i uppsatsen via Statistikhjälpen.

Läs mer om vårt masterprogram i statistik och dataanalys och hur du anmäler dig.

Studerandeexpeditionen

Till studerandeexpeditionen kan du vända dig för att få allmän kursinformation, beställa studieintyg och få information om omregistrering.

Kontakta studerandeexpeditionen

Uppsalaekonomerna

Uppsalakonomernas logga

Uppsalaekonomerna är din kår vid institutionen. Som kår arbetar de för att förbättra studierna vid universitetet och för att hjälpa studenterna med sina studier. Bland annat så har de en studiebevakare som arbetar heltid med dessa frågor som du kan vända dig till om du har problem eller funderingar om allt från examination till antagning, utbyte och CSN.

Uppsalaekonomernas hemsida

Mejla Uppsalaekonomerna

Senast uppdaterad: 2023-02-17