Information om undervisning och examination vid Statistiska institutionen

Uppdaterat 18 augusti 2021

Information med anledning av covid-19/corona.

Från och med 30 augusti återgår Uppsala universitet – under förutsättning att smittläget inte förändras till det sämre – till campusundervisning.

Utgångspunkten är att undervisning och examination på statistiska institutionen sker på campus från och med höstterminen 2021. Under läsperiod 1 och 2 (30 augusti – 3 november 2021) kan viss undervisning ske digitalt. Läsperiod 3 och 4 (4 november 2021 – 16 januari 2022) sker all undervisning och examination på statistiska institutionen i ordinarie undervisningsform. Information kommer att finnas på respektive kurssida i Studium. Vid frågor, kontakta kursansvarig lärare.

Studerandeexpeditionen och studievägledning når du via e-post och telefon.

Råd till dig som pluggar hemma på distans

Uppsala universitets information om coronaviruset

Utbildning inom statistik

Studenter på föreläsning

Vi utbildar studenter inom alla nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. På grundnivå kan man läsa statistik som huvudämne inom ekonomprogrammet, politices kandidatprogrammet och samhällsvetarprogrammet. Vi ger även statistikkurser inom ramen för ett flertal andra program och man kan även läsa fristående kurser hos oss. På avancerad nivå har vi vårt eget tvååriga masterprogram. Vi utbildar även forskare i statistik inom vår forskarutbildning.

Utöver detta så tillhandahåller vi även kostnadsfri rådgivning för alla studenter som skriver kandidat- eller masteruppsats vid Samhällsvetenskapliga fakulteten angående statistiken i uppsatsen via Statistikhjälpen.

Studerandeexpeditionen

Till studerandeexpeditionen kan du vända dig för att få allmän kursinformation, beställa studieintyg och få information om omregistrering.

Kontakta studerandeexpeditionen

Uppsalaekonomerna

Uppsalakonomernas logga

Uppsalaekonomerna är din kår vid institutionen. Som kår arbetar de för att förbättra studierna vid universitetet och för att hjälpa studenterna med sina studier. Bland annat så har de en studiebevakare som arbetar heltid med dessa frågor som du kan vända dig till om du har problem eller funderingar om allt från examination till antagning, utbyte och CSN.

Uppsalaekonomernas hemsida

Maila Uppsalaekonomerna

Senast uppdaterad: 2021-08-18