Några av Sveriges bästa yngre forskare invalda i Sveriges unga akademi – Måns Magnusson en av dem

2023-05-29

Sveriges unga akademi (SUA) välkomnade den 27 maj åtta nya framstående forskare inom vitt spridda ämnen som statsvetenskap, partikelfysik, miljörätt, språkvetenskap, statistik och industriell bioteknik. Måns Magnusson vid Statistiska institutionen på Uppsala universitet är en av de nya forskarna i Sveriges unga akademi.

Sveriges unga akademi är en plattform som ger yngre forskare en stark röst och möjlighet att tillsammans lyfta blicken och bidra till ett bättre forskningssystem och samhälle. I bred representation från olika forskningsfält och lärosäten utvecklas forskningspolitiska förslag, internationellt samarbete och utåtriktat arbete för att nå ut med forskning till allmänheten och särskilt barn och unga.

Några av Sveriges bästa yngre forskare invalda i Sveriges unga akademi, pressmeddelande på Sveriges unga akademis webb.

Måns Magnusson, biträdande universitetslektor på statistiska institutionen, Uppsala universitet.