UU statistikseminarier

Statistiska institutionen anordnar forskningsseminarier varje vecka under terminstid. Seminarierna äger rum på onsdagar klockan 10.15 i rum H317. Intresserade deltagare är välkomna.

Seminarieserien täcker alla forskningsområden som bedrivs vid institutionen. Till flertalet av seminarierna bjuds nationella och internationella talare in med syfte att knyta samman institutionen med kollegor som arbetar inom områden av gemensamt intresse. De inledande seminarierna i början av varje termin är reserverade för doktorander som presenterar de senaste resultaten av sin forskning.

Kontakta Rauf Ahmad om du har frågor om våra UU statistikseminarier.

Statistikseminarier hösten 2023

Seminarium 2023-11-22: Spatial extreme values based on the multivariate exponential power distribution

Föreläsare: Alexander Engberg, Statistiska institutionen. Spatial extreme values based on the multivariate exponential power distribution - tid plats och abstrakt.

Seminarium 2023-10-18: Sensitivity analysis in multilevel modelling when data is missing not at random

Föreläsare: Minna Genbäck, Handelshögskolan vid Umeå universitet.  Sensitivity analysis in multilevel modelling when data is missing not at random– tid, plats och abstrakt

Seminarium 2023-10-04: Model Instabilities for Structured Multivariate Data

Föreläsare: Matúš Maciak, Department of Probability & Mathematical Statistics, Charles University, Prague, Czech Republich. Model Instabilities for Structured Multivariate Data – tid, plats och abstrakt

Statistikseminarier våren 2023

Innehåll:

2023-05-24 (granskningsseminarium): Posterior rate of convergence for composite quantile regression

Föreläsare: Lukas Arnroth, statistiska institutionen, Uppsala universitet. Posterior rate of convergence for composite quantile regression – tid, plats och abstrakt.

2023-05-17 (granskningsseminarium): Can Model Averaging Improve Propensity Score Based Estimation of Average Treatment Effects?

Föreläsare: Valentin Zulj, Statistiska institutionen, Uppsala universitet. Can Model Averaging Improve Propensity Score Based Estimation of Average Treatment Effects – tid, plats och abstrakt.

2023-05-03: Penalized QMLE with parameters on the boundary and an application to the class of ARCH(Q) for large Q

Föreläsare: Anders Rahbek, University of Copenhagen, Danmark. Penalized QMLE with parameters on the boundary and an application to the class of ARCH(Q) for large Q – tid, plats och abstrakt.

2023-04-19: Relative survival and other summary measures of survival useful for population-based cancer data

Föreläsare: Therese Andersson, Karolinska institutet (KI). Relative survival and other summary measures of survival useful for population-based cancer data – tid, plats och abstrakt.

2023-04-12: Cross-Lingual Dependency Parsing

Föreläsare: Sara Stymne, Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universitet. Cross-Lingual Dependency Parsing – tid, plats och abstrakt.

2023-03-22: Variational inference of dynamic factor models with arbitrary missing data

Föreläsare: Erik Spånberg, Statistiska institutionen, Stockholms universitet. Variational inference of dynamic factor models with arbitrary missing data – tid, plats och abstrakt.

2023-03-08: Distances for gene-expression transcriptomics: Metric clustering of mRNA transcripts

Föreläsare: Jim Blevins, Statistiska institutionen, Uppsala universitet. Distances for gene-expression transcriptomics: Metric clustering of mRNA transcripts – tid, plats och abstrakt.

2023-02-08: Modelling brain connectivity using hierarchical VAR models

Föreläsare: Anders Lundquist, Umeå universitet. Modelling brain connectivity using hierarchical VAR models – tid, plats och abstrakt.

Statistikseminarier hösten 2022

Innehåll:

2022-12-14 (granskningsseminarium): Objective Causal Inferences based on Real World Data: A comparative effectiveness evaluation of abiraterone acetate against enzalutamide

Föreläsare: Paulina Joneus, Statistiska institutionen, Uppsala universitet. Objective Causal Inferences based on Real World Data: A comparative effectiveness evaluation of abiraterone acetate against enzalutamide – tid, plats och abstrakt.

2022-11-30 (granskningsseminarium): Selection bias: An R package for bounding the selection bias

Föreläsare: Stina Zetterström, Statistiska institutionen, Uppsala universitet. Selection Bias: An R package for bounding the selection bias – tid, plats och abstrakt.

2022-11-23: Modelling consensus emergence with nonlinear dynamics

Föreläsare: Yvette Baurne, Statistiska institutionen, Lunds universitet. Modelling consensus emergence with nonlinear dynamics – tid, plats och abstrakt.

2022-11-09: Identification of (seasonal) ARMA models revisited

Föreläsare: Johan Lyhagen, Statistiska institutionen, Uppsala universitet. Identification of (seasonal) ARMA models revisited – tid, plats och abstrakt.

2022-10-19: Variational inference for max-stable processes

Föreläsare: Alexander Engberg, Statistiska institutionen, Uppsala universitet. Variational inference for max-stable processes – tid, plats och abstrakt.

2022-10-05: A Bayesian semi-parametric approach for inference on the population partly conditional mean from longitudinal data with dropout

Föreläsare: Maria Josefsson, Statistiska institutionen, Uppsala universitet. A Bayesian semi-parametric approach for inference on the population partly conditional mean from longitudinal data with dropout – tid, plats och abstrakt.

2022-09-28: Diffusion Index forecast models with smooth transitions

Föreläsare: Ingrid Mattsson, Statistiska institutionen, Uppsala universitet. Diffusion Index forecast models with smooth transitions – tid, plats och abstrakt.

2022-09-14: Flexible Latent Variable Model Framework for Latent DIF Detection

Föreläsare: Gabriel Wallin, Umeå universitet och London School of Economics. Flexible Latent Variable Model Framework for Latent DIF Detection – tid, plats och abstrakt.

Senast uppdaterad: 2023-11-14