UU statistikseminarier

Statistiska institutionen anordnar forskningsseminarier varje vecka under terminstid. Seminarierna äger rum på onsdagar klockan 10.15 i rum H317. Intresserade deltagare är välkomna.

Seminarieserien täcker alla forskningsområden som bedrivs vid institutionen. Till flertalet av seminarierna bjuds nationella och internationella talare in med syfte att knyta samman institutionen med kollegor som arbetar inom områden av gemensamt intresse. De inledande seminarierna i början av varje termin är reserverade för doktorander som presenterar de senaste resultaten av sin forskning.

Kontakta Rauf Ahmad om du har frågor om våra UU statistikseminarier.

Statistikseminarier våren 2023

Innehåll:

2023-03-08: Distances for gene-expression transcriptomics: Metric clustering of mRNA transcripts

Föreläsare: Jim Blevins, Statistiska institutionen, Uppsala universitet. Distances for gene-expression transcriptomics: Metric clustering of mRNA transcripts – tid, plats och abstrakt.

2023-02-15: titel meddelas senare

Föreläsare meddelas senare.

2023-02-08: Modelling brain connectivity using hierarchical VAR models

Föreläsare: Anders Lundquist, Umeå universitet. Modelling brain connectivity using hierarchical VAR models – tid, plats och abstrakt.

Statistikseminarier hösten 2022

Innehåll:

2022-12-14 (granskningsseminarium): Objective Causal Inferences based on Real World Data: A comparative effectiveness evaluation of abiraterone acetate against enzalutamide

Föreläsare: Paulina Joneus, Statistiska institutionen, Uppsala universitet. Objective Causal Inferences based on Real World Data: A comparative effectiveness evaluation of abiraterone acetate against enzalutamide – tid, plats och abstrakt.

2022-11-30 (granskningsseminarium): Selection bias: An R package for bounding the selection bias

Föreläsare: Stina Zetterström, Statistiska institutionen, Uppsala universitet. Selection Bias: An R package for bounding the selection bias – tid, plats och abstrakt.

2022-11-23: Modelling consensus emergence with nonlinear dynamics

Föreläsare: Yvette Baurne, Statistiska institutionen, Lunds universitet. Modelling consensus emergence with nonlinear dynamics – tid, plats och abstrakt.

2022-11-09: Identification of (seasonal) ARMA models revisited

Föreläsare: Johan Lyhagen, Statistiska institutionen, Uppsala universitet. Identification of (seasonal) ARMA models revisited – tid, plats och abstrakt.

2022-10-19: Variational inference for max-stable processes

Föreläsare: Alexander Engberg, Statistiska institutionen, Uppsala universitet. Variational inference for max-stable processes – tid, plats och abstrakt.

2022-10-05: A Bayesian semi-parametric approach for inference on the population partly conditional mean from longitudinal data with dropout

Föreläsare: Maria Josefsson, Statistiska institutionen, Uppsala universitet. A Bayesian semi-parametric approach for inference on the population partly conditional mean from longitudinal data with dropout – tid, plats och abstrakt.

2022-09-28: Diffusion Index forecast models with smooth transitions

Föreläsare: Ingrid Mattsson, Statistiska institutionen, Uppsala universitet. Diffusion Index forecast models with smooth transitions – tid, plats och abstrakt.

2022-09-14: Flexible Latent Variable Model Framework for Latent DIF Detection

Föreläsare: Gabriel Wallin, Umeå universitet och London School of Economics. Flexible Latent Variable Model Framework for Latent DIF Detection – tid, plats och abstrakt.

Senast uppdaterad: 2023-01-24