Utveckling och klinisk validering av sepsisprediktionsalgoritm på IVA

Syftet med projektet är att först förbättra och sedan kliniskt validera en algoritm för att förutse (prediktera) sepsis. Projektets intressenter kommer arbeta tillsammans för att förfina algoritmen, utveckla ett användargränssnitt samt pröva algoritmen i klinisk verksamhet på intensivvårdsavdelning (IVA). Algoritmen är framtagen med hjälp av så kallad maskininlärning i ett samarbete mellan AlgoDx AB och Uppsala universitet.

Förväntade effekter och resultat: Projektet kommer leda till att algoritmens träffsäkerhet förbättras och att den för första gången utprovas inom svensk vård. Användning av algoritmen förväntas kunna göra det möjligt att upptäcka sepsis tidigare och därmed snabbare kunna påbörja behandling av sepsis hos patienter som läggs in på IVA.

Förväntade positiva effekter: patienternas totala antal dagar på sjukhus/IVA kan minska, minskat antal patienter som insjuknar i sepsis samt minskat antal dödsfall. Sammantaget förväntas effekten bli att vårdens kostnader kan sänkas och att samhället kan spara pengar.

Projektet består av tre delar. Algoritmen kommer bearbetas för att förbättra dess träffsäkerhet. Ett användargränssnitt kommer utvecklas tillsammans med personal från IVA i Malmö. Slutligen genomförs en klinisk valideringsstudie vid IVA-kliniken.

Projektperiod

2020-04-15 – 2021-10-30

Finansiering

Vinnova

Projektmedlemmar

Projektmedlemmar på statistiska institutionen:
Inger Persson, universitetslektor
Andreas Östling, doktorand

Mer om projektet

Mer information om projektet ”Utveckling och klinisk validering av sepsisprediktionsalgoritm på IVA” på Swecris webb.

Senast uppdaterad: 2021-09-01