Professorer vid statistiska institutionen

1910–1914 Gustav Sundbärg
1916–1930 Nils Wohlin
1931–1938 Frans Josua Linders
1942–1970 Herman Wold
1971–2000 Karl Gustav Jöreskog
1976–2007 Anders Christoffersson
1987–1999 Reinhold Bergström
1991–1997 Adam Taube
2002–2014 Rolf Larsson
2003–2004 Anders Ågren
2008– Johan Lyhagen
2010–2011 Lennart Norell
2011– Fan Yang Wallentin
2015– Per Johansson
2019– Ingeborg Waernbaum
2021– Tatjana Pavlenko
Senast uppdaterad: 2021-11-17