Högdimensionell data

Insamlande av stora mängder data är idag norm snarare än undantag – till viss del beroende på komplexiteten av moderna frågeställningar, och till viss del på grund av större tillgänglighet. Fältet multivariat statistik har till följd av detta utvecklats för att kunna svara på de frågeställningar som uppstått. Ursprungligen kom denna typ av data från genetik, men nu har användandet av högdimensionell data spridit sig till så olika fält som teknik, psykologi, biologi och beteendevetenskaper, samt till och med fält som jordbruksvetenskap och finans. För att hantera moderna utmaningar så håller den statistiska metodologin för tillfället på att utvecklas i en hastighet som saknar motstycke i alla aspekter: teori, beräkning och tillämpningar. Fältet ser även ut att växa framöver och framtidsutsikterna ser onekligen ljusa ut.

Ansvarig forskare: Rauf Ahmad

Senast uppdaterad: 2021-08-31