Vår forskning

Forskande personal

På institutionen finns en aktiv forskningsmiljö. Vi bedriver metodutveckling och arbetar med tillämpningar inom en rad discipliner. Den metodologiska forskningen bedrivs ofta i samarbete med nationella och internationella forskare inom samma område. Tillämpningar utförs vanligen tillsammans med forskare i andra ämnen.

På våra forskningsseminarier redovisas institutionens egen aktuella forskning. Andra forskare, nationella och internationella, inbjuds ofta som seminariehållare.

Vår forskning presenteras också vid internationella konferenser och den publiceras i referee-granskade internationella tidskrifter. Institutionen har en egen "working paper"-serie.

Huvudinriktningar på forskningen vid institutionen: 

Forskningsprojekt

Senast uppdaterad: 2021-08-20