Algoritm gör det lättare att upptäcka sepsis

2021-10-28

Varje år dör 8000 svenskar i sepsis, det som i folkmun ofta kallas blodförgiftning. Inger Persson och hennes team har utvecklat algoritmen NAVOY Sepsis för att hjälpa sjukvården att tidigt upptäcka och behandla sepsis. En sjukdom som är svår att diagnostisera och ofta har ett väldigt snabbt förlopp. Målet: att rädda fler liv.

Idén kom från början från en av Inger Perssons tidigare kollegor från läkemedelsindustrin.

– Han kontaktade mig och frågade om vi skulle slå våra kloka huvuden ihop och se om vi kunde komma på någonting där vi kunde använda de mängder av data som finns i sjukvården, berättar hon.

De började med att bolla idéer om vilka sjukdomar som skulle vara möjliga att förutspå och där det skulle göra störst nytta. Tidigt fastnade de för sepsis. Ett tillstånd som är svårt att diagnostisera, har hög dödlighet och där det saknas verktyg för att se vilka patienter som är i riskzonen för att utveckla sjukdomen.

– Vi såg att det fanns en möjlighet att göra något här, helt baserat på data, säger Inger Persson, som sedan tio år forskar och undervisar vid statistiska institutionen vid Uppsala universitet.

Inger Person och hennes kollegor samarbetar med sepsisforskare och kombinerar forskning med affärsutveckling. Maskininlärningsalgoritmen hjälper vården att tidigt upptäcka sepsis och är ett beslutsstöd för sjukvårdspersonal.

Algoritm gör det lättare att upptäcka sepsis – läs hela nyheten på Uppsala universitets webb.

Utforska mer

Se filmen: Sepsis Prediction Algorithm - Assisted Intelligence for Intensive Care

Läs den vetenskapliga artikeln: A Machine Learning Sepsis Prediction Algorithm for Intended Intensive Care Unit Use (NAVOY Sepsis): Proof-of-Concept Study

Inger Persson, universitetslektor vid statistiska institutionen, Uppsala universitet.