Anders Christoffersson jubeldoktor vid Uppsala universitet

2021-05-27

”Christoffersson har dokumenterat sig som en idérik forskare med sinne för väsentliga problemställningar.” Så avslutade professor Herman Wold sin recension i Statistisk tidskrift 1971 av Anders Christofferssons avhandling ”The one component model with incomplete data”.

Foto på Anders Christoffersson och hans avhandling "The one component model with incomplete data" från 1970.
Anders Christoffersson och hans avhandling ”The one component model with incomplete data”.

Anders Christoffersson försvarade sin avhandling 2 oktober 1970 och nu, mer än 50 år senare, går det på motsvarande sätt sammanfatta Anders Christofferssons långa och framgångsrika forskargärning. Hans väsentliga bidrag inom statistisk metod har varit helt avgörande för betydande tillämpningar inom ämnen som psykologi och geofysik. Intresset för datamaskiner gjorde honom banbrytande vad gäller att utnyttja datorkraft och programmering för statistisk metodutveckling. Många är de studenter och doktorander som under Christofferssons överinseende tvingats nöta in Fortran-kod.

Anders Christoffersson fortsatte sin karriär inom akademin och var professor i statistik vid Uppsala universitet under åren 1976-2007. I och med detta satte Anders Christoffersson sitt avtryck på statistikämnet i Sverige. Som prefekt under lång tid bidrog han också konkret till att framgångsrikt driva en vetenskaplig institution framåt.

Statistiska institutionen önskar härmed gratulera och hylla jubeldoktorn Anders Christoffersson och är tacksam för hans långa och viktiga gärning.

Jubeldoktor blir den som för femtio år sedan promoverades vid Uppsala universitet.

Läs mer om doktorspromotionen och se direktsändningen av vårpromotionen 28 maj 2021 på Uppsala universitets webb.