Alumner mycket positiva till masterutbildningen i statistik

2021-03-18

En alumnenkät skickades till alla kandidater från masterprogrammet i statistik vid Uppsala universitet, där respondenterna fick frågor om de färdigheter de lärde sig på programmet mot bakgrund av deras arbetsmarknadserfarenhet samt information om deras tidigare och nuvarande jobb.

Respondenterna i undersökningen var överväldigande positiva och 98% uppgav att de var glada att de hade studerat på masterprogrammet i statistik. Arbetsmarknadsutsikterna för studenter från programmet är mycket ljusa. De flesta respondenter rapporterade en sömlös övergång till arbetsmarknaden, där en majoritet fick sitt första jobb innan de avslutade programmet och 95% hade jobb inom fem månader efter examen.

Rapport från alumnundersökning för masterprogrammet i statistik på Uppsala universitet, 8 mars 2021 (pdf).

Masterprogram i statistik vid Uppsala universitet