Världsstatistikdagen 2020: Förena världen med data som vi kan lita på

2020-10-09

Den tredje världsstatistikdagen (World Statistics Day) firas runt om i världen den 20 oktober 2020 med temat ”Förena världen med data vi kan lita på”. Detta tema återspeglar vikten av förtroende, auktoritativ information, innovation och allmänhetens bästa i nationella statistiska system.

2020 är ett viktigt år. Vi firar inte bara tredje världsstatistikdagen utan också Förenta Nationernas (FN) 75-årsjubileum, mittpunkten i 2020 års folkräkningsprogram för befolkning och bostäder, det virtuella ”UN World Data Forum 2020” och mycket mer.

Betydelsen och rollen av officiell statistik för att uppnå hållbara utvecklingsmål och för att svara på den globala pandemin har aldrig varit större.

Årets världsstatistikdag sammanfaller med det virtuella ”UN World Data Forum 2020”, som samlar statistiker, datavetare, politiker, experter från näringslivet och det civila samhället för att belysa hur det globala samhället har svarat på datarevolutionen och efterfrågan på innovativa lösningar för att möta datakraven för hållbar utveckling. Det är inte av en slump som den tredje världsstatistikdagen äger rum under FNs världsdataforum i oktober.

World Statistics Day 2020 launch

Världsstatistikdagen – historia

Den första världsstatistikdagen firades den 20 oktober 2010 med temat ”Service, professionalism, integritet: firande av den officiella statistikens insatser och prestationer”.

Den 3 juni 2015 antog FNs s generalförsamling resolution 69/282, där den utsåg den 20 oktober 2015 till andra världsstatistikdagen och beslutade att fira dagen vart femte år den 20 oktober. Den andra världsstatistikdagen firades den 20 oktober 2015 med temat "Bättre data, bättre liv".

World Statistics Day, världsstatistikdagens webb