Vägledning för kausal analys

2020-10-06

Stratosinitiativet är ett omfattande samarbete av forskare inom olika biostatistiska områden. Målet med initiativet är att erbjuda tillgänglig och korrekt vägledning för design och analys av observationsdata.

Vägledningen riktar sig mot praktiserande statistiker och data-analytiker med olika nivå av statistisk utbildning, erfarenhet och intressen. Nio ämnesområden inom observationsstudier har definierats: Missing data, variabelselektion och funktionsform i multivariat dataanalys, initial dataanalys, mätfel och klassificering, studiedesign, diagnostest och prediktionsmodeller, kausal inferens, överlevnadsanalys och högdimensionella data.

Ämnesgruppen inom kausal inferens, där Ingeborg Waernbaum ingår, har publicerat en guide för kausal analys: Formulating causal questions and principled statistical answers (Statistics in Medicine, 2020), tillgänglig på Wiley Online Library .

Ingeborg Waernbaum är professor vid statistiska institutionen på Uppsala universitet.

Mer information om stratosinitiativet