Seminarium 2023-11-22: Spatial extreme values based on the multivariate exponential power distribution

2023-11-14

Alexander Engberg, Statistiska institutionen, Uppsala universitet

Titel: Spatial extreme values based on the multivariate exponential power distribution – tid, plats och abstrakt.