Disputation: Some Investigations into the Class of Exponential Power Distributions

2023-09-12

Lucas Arnroth lägger fram sin doktorsavhandling “Some Investigations into the Class of Exponential Power Distributions”. Tid och plats: 2023-10-05 klockan 9.15, hörsal 2, Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, Uppsala.

Opponent: Maciak, Matúš, universitetslektor vid Department of Probability and Mathematical Statistics, Charles University, Prag, Tjeckien.

Some Investigations into the Class of Exponential Power Distributions – abstrakt och fulltext i Diva.

Lukas Arnroth, doktorand vid Statistiska institutionen på Uppsala universitet.