Seminarium 2023-05-24: Posterior rate of convergence for composite quantile regression

2023-05-03

Föreläsare: Lukas Arnroth, statistiska institutionen, Uppsala universitet.

Posterior rate of convergence for composite quantile regression – tid, plats och abstrakt.