Seminarium 2023-04-12: Cross-Lingual Dependency Parsing

2023-03-30

Föreläsare: Sara Stymne, Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universitet.

Cross-Lingual Dependency Parsing – tid, plats och abstrakt.