Seminarium 2023-03-22: Variational inference of dynamic factor models with arbitrary missing data

2023-03-13

Föreläsare: Erik Spånberg, Statistiska institutionen, Stockholms universitet.

Variational inference of dynamic factor models with arbitrary missing data – tid, plats och abstrakt.