Datadriven journalistik för framtiden

2023-02-27

Den datadrivna journalistiken är här för att stanna – och AI-verktygen blir bara bättre och bättre. Måns Magnusson, forskare inom maskininlärning och statistik, följer utvecklingen med intresse.

Måns Magnusson är forskare på statistiska institutionen vid Uppsala universitet. År 2016 var han med och grundade den datadrivna nyhetsbyrån Newsworthy. Affärsidén är att bearbeta och analysera stora mängder data och bryta ned dem kommun för kommun, eller län för län. Notiser och nyhetsuppslag säljs sedan som en tjänst till lokaltidningar.

– Förra året bröt Newsworth ned klimatbudgeten, hur mycket koldioxid som släpptes ut på kommunal nivå, och vad det innebar i olika delar av Sverige. Det fick ganska stort genomslag i lokaltidningarna.

Datadriven journalistik för framtiden, läs hela nyheten på Uppsala universitets webb.