Ny docent i statistik: Martin Solberger

2023-01-16

Docenturnämnden vid samhällsvetenskapliga fakulteten på Uppsala universitet beslutade tisdag 19 december 2022 att anta filosofie doktor Martin Solberger som docent i statistik.

Martin Solbergers huvudsakliga forskningsområde är tidsserieekonometri där han bland annat arbetar med makroekonomiska prognoser och skattning av latenta, ej observerbara, tidsserier som exempelvis potentiell BNP och den neutrala räntan.

Martin Solberger är affilierad forskare vid statistiska institutionen på Uppsala universitet.