Seminarium 2022-11-30: Selection bias: An R package for bounding the selection bias

2022-11-24

Föreläsare: Stina Zetterström, Statistiska institutionen, Uppsala universitet.

Selection bias: An R package for bounding the selection bias – tid, plats och abstrakt.