Seminarium 2022-11-23: Modelling consensus emergence with nonlinear dynamics

2022-11-14

Föreläsare: Yvette Baurne, Statistiska institutionen, Lunds universitet.

Modelling consensus emergence with nonlinear dynamics – tid, plats och abstrakt.