Disputation: A covariance structure analysis approach to the error-in-variables estimation problem

2022-09-05

David Kreiberg lägger fram sin doktorsavhandling ”A covariance structure analysis approach to the error-in-variables estimation problem”.

Tid och plats: 2022-10-13 klockan 10.15, hörsal 2, Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, Uppsala.

Opponent: Professor Håkan Hjalmarsson, institutionen för intelligenta system, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholm.

A covariance structure analysis approach to the error-in-variables estimation problem – abstrakt och fulltext i Diva.

David Kreiberg, doktorand vid Statistiska institutionen på Uppsala universitet.