Anders Ågren jubeldoktor vid Uppsala universitet

2022-05-06

”Sammanfattande kan sägas att Ågren framlagt en gedigen doktorsavhandling som ger nya värdefulla resultat på ett aktuellt och viktigt område av teoretisk och tillämpad statistisk forskning.” Så avslutade Herman Wold sin recension i Statistisk tidskrift 1972 av Anders Ågrens avhandling ”Estimation of the fixpoint method: Theory and application”.

Anders Ågren. Foto.
Anders Ågren.

Anders Ågrens handledare, en av Sveriges mest framgångsrika statistiker genom tiderna, Herman Wold var inte nöjd med övergången från Doktorsgrad till Doktorsexamen och en anledning var att Doktorsexamen inte var graderad. Detta föranledde Wold till att recensera Anders Ågrens avhandling och skicka den till fakulteten för kännedom med motiveringen att det skulle vara värdefullt att dokumentera avhandlingens kvalitet. Han publicerade även recensionen i Statistisk tidskrift.

Recensionen är tre sidor lång och ger en mycket värdefull inblick. Den börjar med att sätta avhandlingen i relation till arbete utfört av den norska ekonometrikern och nobelpristagaren Trygve Haavelmo för att sedan gå igenom alla de elva kapitlen som avhandlingen består av. Den första delen behandlar en statistisk metod, fixed point method, för skattning av kausala samband i ekonomiska system och ger en del nya teoretiska resultat. Efter det kommer en del med en teoretisk utveckling av metoden. De två sista delarna analyserar först statistiska egenskaper genom Monte Carlo-simuleringar följt av applikationer på empiriska data. Intressant nog har många statistikavhandlingar idag fortfarande samma struktur men är mindre omfattande. Recensionen avslutas med lovorden att avhandlingen är gedigen, aktuell samt viktig.

Anders Ågren fortsatte forskningen inom tidserieekonometri och blev professor 2003 innan pensioneringen 2004. Han handledde sju doktorander till disputation. Utöver forskning gjorde han en betydande insats för undervisningen i ekonometri och tidserieanalys vid Uppsala universitet men även i Zimbabwe där han tillbringade ett par år som universitetslärare. Många är de studenter som fått nöjet att introduceras till ekonometri och tidserieanalys genom hans bok Regressions- och tidserieanalys (samförfattad med Göran Andersson och Ulf Jorner).

Statistiska institutionen önskar härmed gratulera och hylla jubeldoktorn Anders Ågren och är tacksam för hans långa och viktiga gärning.

Jubeldoktor blir den som för femtio år sedan promoverades vid Uppsala universitet.

Läs mer om doktorspromotion och se direktsändningen av vårpromotionen 25 maj 2022 på Uppsala universitets webb.

Jubileumsseminarium med Anders Ågren: Några hågkomster från min tid på Statistiska institutionen. 18 maj 2022 klockan 10.00-12.00, rum H317, Ekonomikum.