Informationsmöten över Zoom om masterprogrammet i statistik

2022-03-03

För studenter som är intresserade av masterprogrammet i statistik så kommer två informationsmöten över Zoom hållas under vecka 11. Vid dessa möten kommer representanter för institutionen samt nuvarande studenter på masterprogrammet att delta för att ge information om programmet samt svara på frågor.

Mötena är riktade till studenter som har sökt eller funderar på att söka till masterprogrammet som startar till hösten 2022, men även studenter som är i en tidigare fas av sin grundutbildning och är intresserade av att få mer information om programmet.

Det första mötet kommer äga rum den 14 mars klockan 10.00 (CET). Detta möte kommer att hållas på engelska och är i första hand riktat till internationella studenter. Det andra mötet kommer att äga rum den 17 mars klockan 15.00 (CET) och kommer att hållas på svenska. Ingen föranmälan behövs utan det räcker att gå med något av Zoom-mötena.

Zoom-länk till mötet den 14 mars (på engelska)

Zoom-länk till mötet den 17 mars (på svenska)

Eventuella frågor kan du skicka till studierektor Mattias Nordin, e-post mattias.nordin@statistics.uu.se.

Varmt välkomna!