UppTalk Weekly: Algoritmen som ska rädda tusentals människors liv

2022-02-28

Sepsis, eller blodförgiftning, är ett livshotande tillstånd där runt 15-20% av dem som drabbas dör. Trots detta är sepsis en för många okänd sjukdom och för vården är den svårdiagnostiserad då symptomen är diffusa. På UppTalk Weekly tisdag 1 mars möter vi Inger Persson, statistikern som tagit fram en algoritm som ska hjälpa vården att identifiera sepsis i ett tidigt skede och öka chansen att rädda många människors liv.

Datum: 1 mars 2022 klockan 12:00–12:30
Plats: Zoom https://uu-se.zoom.us/j/63816111226

Inger Persson är universitetslektor vid statistiska institutionen på Uppsala universitet.

UppTalk Weekly är en populärvetenskaplig seminarieserie via Zoom där ni varje tisdag med start klockan 12:00 får ta del av intressanta samtal med forskare från Uppsala universitet. Samtalen kretsar kring samhällsrelevanta ämnen där ni som åhörare har möjlighet att ställa frågor till våra forskare.

UppTalk Weekly är en del i teknisk- naturvetenskapliga fakultetens satsning på onlineutbildningar för alumner och allmänheten.

Läs mer om UppTalk Weekly och se tidigare sända och kommande samtal

Se samtalet "Algoritmen som ska rädda tusentals människors liv" med Inger Persson.