Utbildning

Statistik är vetenskapen om insamling, analys och tolkning av empiriska data. Detta innebär att statistikstudenten kommer att möta en rad olika tillämpningsområden. Inom samhällsvetenskapliga ämnen såsom ekonomi och olika beteendevetenskaper är statistiska metoder ovärderliga för insamling och analys av kvantitativa data. Alla beslut, små som stora, all planering inom ekonomisk verksamhet, all kontroll och övervakning av miljö och natur förutsätter statistiskt korrekta data. Inom naturvetenskaper och tekniska ämnen används statistiska metoder för kvalitetskontroll, signalanalys, läkemedelsprövning och epidemiologiska studier, för att nämna några tillämpningsområden.

Statistik brukar ibland beskrivas som en hjälpvetenskap, men det är också en självständig vetenskap med en ständigt växande metodarsenal. Inom institutionen bedrivs forskning med syfte att utveckla och utvärdera nya metoder inom samhällsvetenskap, speciellt ekonomi och beteendevetenskap, och medicinska tillämpningsområden.

Kurser i statistik ges som programkurser och som fristående grundkurser på A, B och C samt masternivå samt som kurser inom forskarutbildningen. Studenter inom nationalekonomi rekommenderas att studera minst 60 hp i statistik. För en karriär inom ett statistikeryrke rekommenderas en masterutbildning i statistik.