Om oss

Uppsala universitet fick 1910 landets första professor i statistik, befolkningsstatistikern Gustav Sundbärg. Sedan dess har ett antal professorer passerat revy på institutionen med professor Herman Wold och professor Karl G Jöreskog som internationella förgrundsgestalter. Institutionens nuvarande forskningsinriktningar är starkt förknippade med dessa båda professorer. Den största forskningsinriktningen är ekonometri och tidsserieanalys. Därefter kommer psykometri.

Att kunna lite grundläggande statistik är något som de flesta har glädje av. ”Statistical thinking will one day be as necessary for efficient citizenship as the ability to read and write” (H.G. Wells, 1895). Statistiska institutionen bedriver idag undervisning på kurser inom ett flertal utbildningar men vi utbildar även specialister och forskare inom ämnesområdet genom undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå.

Vi utför också konsultationer främst mot forskare inom andra ämnesområden.