Publikationer

Fram till och med 2009-06-30 utgjorde Statistiska institutionen en enhet i Institutionen för informationsvetenskap och i nuläget går det inte att direkt visa publikationer för sådana tidigare enheter utan att få med samtliga institutionens publikationer. Detta är en funktion som kommer att rättas till inom kort men för tillfället anges av denna anledning endast publikationer från 2009-07-01 och framåt.

Följ länken nedan för att få en fullständig lista över publikationer från Statistiska institutionen i Diva.

Diva