Forskarutbildning i statistik

Forskarutbildningen i statistik vid Uppsala universitet ger goda forutsättningar för en fortsatt akademisk karriär men är även en attraktiv utbildning för arbete inom offentlig förvaltning och det privata näringslivet. Utbildningen består av en kursdel och en avhandlingsdel. De inledande kurserna ger en god teoretisk förankring inför de senare fördjupningskurserna och inför avhandlingsarbetet. Avhandlingen ger en god träning i såväl metodutveckling som i tillämpad metod.

Utbildningen

Utbildningen på forskarnivå avslutas med doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng varav kurser om 105 högskolepoäng och en doktorsavhandling om 135 högskolepoäng.

Behörighet

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå. För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i statistik krävs att den sökande har godkänt resultat på kurser om 90 högskolepoäng i statistik. Grundläggande och särskild behörig är den som på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Resurser

Doktorander har full finansiering samt tillgång till arbetsplats, bibliotek, dator, datorprogram etc.

Ansökan

Utbildningen på forskarnivå börjar första september varje år. Sista ansökningsdatum är 15 april. Doktorandplatserna annonseras på sidan för lediga anställningar.