Welcome to Department of Statistics

This site presents information on education and research in statistics at Uppsala University. The department has about 20 employees, of which approximately 10 are doctoral students.

Teaching in undergraduate education is conducted primarily in the subject statistics, but the department participates in various undergraduate programs (in economics, in social sciences, in pol.kand program, in community planning program and the program of cultural and social analysis). The department also participates in the master's programs in social sciences and economics and is pursuing our own master's program in statistics. 

Statistics consultancy service

All students writing an undergraduate or master thesis at the Faculty of Social Sciences that need help with statistics in their thesis are offered consultancy, free of charge.

The student’s first contact with the consultancy service will be in a 30 minute long meeting. This meeting is to be booked in advance. Follow-up meetings can be booked when needed, after agreement with the consultant.

Students that come to the statistics consultancy service must be well prepared, in order to make the first meeting efficient. They will have thought through their problems and upcoming analyses and be prepared of which questions we will ask.

Questions to prepare for the meeting

Book meeting

Bra arbetsmarknad för statistiker

Enligt flera undersökningar och rapporter ser det mycket ljust ut på arbetsmarknaden för statistiker, både nyutexaminerade och erfarna.

Enligt den årliga sammanställning som görs på LinkedIn vad det gäller efterfrågade kompentenser har man funnit att det som efterfrågats mest, dvs den "hetaste" kompetensen, är att kunna arbeta med och analysera statistiska datamaterial.

I den senaste SACO-rapporten kan man bl a läsa följande: "Matematikers och statistikers kompetens är efterfrågad, och det är idag lätt att få jobb. Kompetensen efterfrågas inom allt fler branscher och områden i takt med att de matematiska modellerna och applikationerna blivit alltmer komplexa. Hälften av yrkeskåren är över 50 år, och vi kan förvänta oss en hel del pensionsavgångar de närmaste åren. Samtidigt kommer få nyexaminerade ut på arbetsmarknaden. Prognosen är att det kommer vara liten konkurrens om jobben för både nyexaminerade och erfarna även om fem år."