Studerandeexpeditionen

Rum A334, Ekonomikum (plan 3)
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress: Box 513, 751 20 Uppsala
Öppettider: Måndag och tisdag 12.00-14.00 samt onsdag och torsdag 10.00-12.00.
Tel. 018 471 10 10, 018 471 10 11
E-post:
sophie.skogehall@im.uu.se
klara.runesson@im.uu.se

Masterprogram i statistik

Masterutbildningen i statistik vid Uppsala universitet ger en solid grund i statistisk teori samt fördjupning inom områden såsom ekonometri, psykometri och biostatistik. Detta ger mycket goda färdigheter att kritiskt analysera och tolka data från olika tillämpningsområden. Studenter med examen från masterubildningen i statistik är väl förberedda för arbeten både inom privat och offentlig verksamhet samt för fortsatta studier inom forskarutbildning.

Välkommen till masterprogrammet i Statistik (nya studenter 2017)

Information och Välkomstmottagning:
Måndag 28 augusti 2017, kl 16.15-18. Rum H429 (Faculty Club). Ekonomikum.

Terminen börjar med två parallella kurser (kursinformation och schema via länkar under rubriken ”Kurser”).

Statistisk programmering med hjälp av R, 7.5 hp.
Kursstart: Måndag 28 augusti kl 13.15-16 i sal H326 Ekonomikum.

Linjär algebra med inriktning mot statistik, 7.5 hp.
Kursstart: Onsdag 30 augusti kl 13.15-16 i sal A128 Ekonomikum.

Welcome Programme in Uppsala Autumn 2017

Uppsala University, together with the student nations and student unions, organises a range of activities to welcome our new international students in August 2017.
See more at: www.uu.se/welcome

Welcome Reception and fair

All new international students in Uppsala are invited to the welcome reception at the University Main Building on 23 August. During this reception, international students will be formally welcomed to Uppsala University by the University Vice Chancellor. The welcome reception will commence at 3 pm. After the welcome reception, there will be a mingle with light refreshments, offering our new students a chance to get to know each other!

On 25 August, there will be a welcome fair for Swedish and international students held at the University Main Building, from 10.30am to 3pm. Here, you will be able to get to know more about the student unions, nations, various university offices and other Swedish organizations.

See more at: www.uu.se/welcome

Kurser på masterutbildningen i statistik höstterminen 2017

Termin 1

2ST115. Linjär algebra med inriktning mot statistik, 7.5 hp. Halvfart, sep-nov.
2ST105. Statistisk programmering med hjälp av R, 7.5hp. Halvfart, sep-nov.  
2ST080. Sannolikhetslära, 7.5 hp. Halvfart, nov-jan.
2ST075. Generaliserade linjära modeller, 7.5 hp. Halvfart, nov-jan. 

Termin 3

2ST112. Multivariat statistisk teori och metodik, 15 hp. Halvfart, sep-dec.
2ST111. Tidsserieekonometri 7.5 hp. Halvfart, sep-nov. 
2ST072. Statistiska metoder för analys av överlevnadsdata, 7.5 hp. Halvfart, nov-jan.
2ST119. Finansiell ekonometri, 7.5 hp. Halvfart, nov-jan. 

Kurser på masterutbildningen i statistik vårterminen 2018

Termin 2

2ST120. Inferens, 7.5hp. Halvfart, jan-mar.  
2ST077. Ekonometrisk teori och metodik, 15 hp. Halvfart, jan-juni.
2ST114. Strukturella ekvationsmodeller, 7.5 hp. Halvfart, mars-juni.

Termin 4

2ST116. Masteruppsats, 30 hp. Master Thesis. jan-juni.