Masterprogram i statistik

Masterutbildningen i statistik vid Uppsala universitet ger en solid grund i statistisk teori samt fördjupning inom områden såsom ekonometri, psykometri och biostatistik. Detta ger mycket goda färdigheter att kritiskt analysera och tolka data från olika tillämpningsområden. Studenter med examen från masterubildningen i statistik är väl förberedda för arbeten både inom privat och offentlig verksamhet samt för fortsatta studier inom forskarutbildning.

Välkommen till masterprogrammet i Statistik (nya studenter 2018)

Information och Välkomstmottagning:
Måndag 3 september 2018, kl 15.15-17. Rum H429 (Faculty Club). Ekonomikum.

Terminen börjar med två parallella kurser (kursinformation och schema via länkar under rubriken ”Kurser”).

Statistisk programmering med hjälp av R, 7.5 hp.
Kursstart: Måndag 3 september kl 9.15-12 i sal H326 Ekonomikum.

Linjär algebra med inriktning mot statistik, 7.5 hp.
Kursstart: Tisdag 4 september kl 13.15-16 i sal F416 Ekonomikum.

Welcome Programme in Uppsala Autumn 2018

Uppsala University, together with the student nations and student unions, organises a range of activities to welcome our new international students in August 2018.
See more at: www.uu.se/welcome

Welcome Reception and fair

Uppsala University will have a Welcome Centre set up in Uppsala, at the Segerstedt Building. The Welcome Centre will be open on Thursday 23 and Friday 24 August between 11am and 9pm, and on Saturday 25 August between 11am and 4pm.

On Wednesday 29 August, Uppsala University will hold a Welcome Reception in the University Main Building for newly arrived international students. The reception, which includes an official welcome by the Vice-Chancellor as well as information sessions, will commence at 1pm and wind down at 5pm with a mingle and light refreshments. The event is both informative and fun, and gives new students the opportunity to get to know the university and each other. It is therefore recommended that all international students in Uppsala attend. Swedish Master’s students are also welcome to participate. 

See more at: www.uu.se/welcome

Kurser på masterutbildningen i statistik höstterminen 2018

Termin 1

2ST115. Linjär algebra med inriktning mot statistik, 7.5 hp. Halvfart, sep-nov.
2ST105. Statistisk programmering med hjälp av R, 7.5hp. Halvfart, sep-nov.  
2ST080. Sannolikhetslära, 7.5 hp. Halvfart, nov-jan.
2ST075. Generaliserade linjära modeller, 7.5 hp. Halvfart, nov-jan. 

Termin 3

2ST112. Multivariat statistisk teori och metodik, 15 hp. Halvfart, sep-dec.
2ST111. Tidsserieekonometri 7.5 hp. Halvfart, sep-nov. 
2ST072. Statistiska metoder för analys av överlevnadsdata, 7.5 hp. Halvfart, nov-jan.
2ST119. Finansiell ekonometri, 7.5 hp. Halvfart, nov-jan. 

Kurser på masterutbildningen i statistik vårterminen 2018

Termin 2

2ST120. Inferens, 7.5hp. Halvfart, jan-mar.  
2ST077. Ekonometrisk teori och metodik, 15 hp. Halvfart, jan-juni.
2ST114. Strukturella ekvationsmodeller, 7.5 hp. Halvfart, mars-juni.

Termin 4

2ST116. Masteruppsats, 30 hp. Master Thesis. jan-juni.