Studerandeexpeditionen

Rum A334, Ekonomikum (plan 3)
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress: Box 513, 751 20 Uppsala
Öppettider: Måndag och tisdag 12.00-14.00 samt onsdag och torsdag 10.00-12.00.
Tel. 018 471 10 10, 018 471 10 11
E-post:
sophie.skogehall@im.uu.se
klara.runesson@im.uu.se

Utbildning

Statistik är vetenskapen om insamling, analys och tolkning av empiriska data. Detta innebär att statistikstudenten kommer att möta en rad olika tillämpningsområden. Inom samhällsvetenskapliga ämnen såsom ekonomi och olika beteendevetenskaper är statistiska metoder ovärderliga för insamling och analys av kvantitativa data. Alla beslut, små som stora, all planering inom ekonomisk verksamhet, all kontroll och övervakning av miljö och natur förutsätter statistiskt korrekta data. Inom naturvetenskaper och tekniska ämnen används statistiska metoder för kvalitetskontroll, signalanalys, läkemedelsprövning och epidemiologiska studier, för att nämna några tillämpningsområden.

Statistik brukar ibland beskrivas som en hjälpvetenskap, men det är också en självständig vetenskap med en ständigt växande metodarsenal. Inom institutionen bedrivs forskning med syfte att utveckla och utvärdera nya metoder inom samhällsvetenskap, speciellt ekonomi och beteendevetenskap, och medicinska tillämpningsområden.

Kurser i statistik ges som programkurser och som fristående grundkurser på A, B och C samt masternivå samt som kurser inom forskarutbildningen. Studenter inom nationalekonomi rekommenderas att studera minst 60 hp i statistik. För en karriär inom ett statistikeryrke rekommenderas en masterutbildning i statistik.


 

Tentamenstider

Aktuella tentamenstider för kurser på statistiska institutionen finner du via länken nedan.

Tentamenstider, statistiska institutionen.

Stöd till studenter med funktionsnedsättning

Information angående stöd till studenter med funktionsnedsättning finner du här.

Omprövning av tentamensresultat

Om man vill ompröva ett tentaresultat går man till intendenturens reception (informationen på entréplan) och ber om en kopia av sin tenta om man inte redan gjort det samt en omprövningsblankett, denna blankett ska sedan lämnas in igen ifylld till receptionen. Resterande information finns på själva blanketten.

Rutiner vid misstanke om fusk vid examination

Vid Uppsala universitet finns gemensamma riktlinjer gällande rutiner för hantering vid misstanke om vilseledande vid examination. Dessa riktlinjer finns här.

Kopieringsguide för universitet och högskolor

Du finner kopieringsguiden här.