Studerandeexpeditionen

Rum A334, Ekonomikum (plan 3)
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress: Box 513, 751 20 Uppsala
Öppettider: Måndag och tisdag 12.00-14.00 samt onsdag och torsdag 10.00-12.00.
Tel. 018 471 10 10, 018 471 10 11
E-post:
sophie.skogehall@im.uu.se
klara.runesson@im.uu.se

Konsultverksamhet

Statistiska institutionen tillhandahåller hjälp och rådgivning inom det statistiska området. För forskare och doktorander inom den samhällsvetenskapliga fakulteten är verksamheten avgiftsfri. Kontaktperson är Fan Yang Wallentin. Mer information kan fås via  Fan.Yang@statistik.uu.se 

Statistiska institutionen är medlem i

Svenska statistikfrämjandet är en ideell förening för statistikens vänner – statistiker, statistikanvändare och personer med allmänt intresse för statistik. Föreningen har ca 1 000 enskilda medlemmar och 25 företags-/institutionsmedlemmar.

Kontakt

Besöksadress: Ekonomikum (plan 3), Kyrkogårdsg 10
Postadress: Box 513, 751 20 UPPSALA
Telefonnummer: 018-471 1010, 018-471 1011

Prefekt

Johan Lyhagen 018-471 2844 

Stf. prefekt

Lisbeth Hansson 018-471 5162

Studierektor grundnivå

Lisbeth Hansson 018-471 5162 

Studierektor avancerad nivå

Thommy Perlinger 018-471 5152

Studierektor forskarnivå

Lars Forsberg 018-471 5143

Internationell samordnare

Fan Yang Wallentin 018-471 5158 

Studievägledare

Davoud Emamjomeh 018-471 5137

Katalogadministration

Eva Enefjord 018-471 3321

IT-ansvarig

Pierre Hjälm 018-471 1044
 

Aktuellt

Teaching Sabbatical

Universitetslektor Inger Persson är under höstterminen 2016 gästlärare vid Amherst College, Massachusets i USA. Som stipendiat i STINTs program Teaching Sabbatical har hon fått möjligheten att utvecklas i lärarrollen genom att undervisa på ett universitet med hög internationell status.

The American Statistical Association (ASA)

har lanserat en sajt som de kallar ”This is Statistics” thisisstatistics.org för att öka medvetenheten om de många och intressanta karriärmöjligheterna världen över. Sajten riktar sig till studenter, föräldrar och utbildare. Eller för alla som vill lära sig mer om vad statistik är!