Studerandeexpeditionen

Rum A334, Ekonomikum (plan 3)
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress: Box 513, 751 20 Uppsala
Öppettider: Måndag och tisdag 12.00-14.00 samt onsdag och torsdag 10.00-12.00.
Tel. 018 471 10 10, 018 471 10 11
E-post:
sophie.skogehall@im.uu.se
klara.runesson@im.uu.se

Konsultverksamhet

Statistiska institutionen tillhandahåller hjälp och rådgivning inom det statistiska området. För forskare och doktorander inom den samhällsvetenskapliga fakulteten är verksamheten avgiftsfri. Kontaktperson är Fan Yang Wallentin. Mer information kan fås via  Fan.Yang@statistik.uu.se 

Statistiska institutionen är medlem i

Svenska statistikfrämjandet är en ideell förening för statistikens vänner – statistiker, statistikanvändare och personer med allmänt intresse för statistik. Föreningen har ca 1 000 enskilda medlemmar och 25 företags-/institutionsmedlemmar.

Publikationer

Fram till och med 2009-06-30 utgjorde Statistiska institutionen en enhet i Institutionen för informationsvetenskap och i nuläget går det inte att direkt visa publikationer för sådana tidigare enheter utan att få med samtliga institutionens publikationer. Detta är en funktion som kommer att rättas till inom kort men för tillfället anges av denna anledning endast publikationer från 2009-07-01 och framåt.

Följ länken nedan för att få en fullständig lista över publikationer från Statistiska institutionen i Diva.

Diva